Sierra Leone

kvinnor i Sierra Leone var avgörande för det internationella samfundets ansträngningar att motverka Ebolakrisen och förblir en viktig del av återuppbyggnaden av landet efter inbördeskriget (1991-2002). Kvinnor lever emellertid under ett patriarkalt samhälle och förblir i stort sett uteslutna från politik, markägande och juridisk autonomi och står inför höga nivåer av diskriminering och sexuellt våld inklusive våldtäkt, tidigt äktenskap och kvinnlig könsstympning/skärning (FGM/C).

många av de hinder som kvinnor står inför ökade i kölvattnet av Ebolakrisen 2014-2015, med enbart sexuellt våld ökar med uppskattningsvis 40% (Humanist Watch Salone). Kvinnogrupper har förespråkat på lokal och regional nivå för att öka medvetenheten om och ta itu med de särskilda negativa konsekvenser krisen hade för kvinnor och flickor.

baserat på ngowg-medlemmarnas och deras partners arbete förespråkar Ngowg för säkerhetsrådet att övervaka och utvärdera situationen i Sierra Leone i den senaste tidens frånvaro av ett FN-uppdrag, varav den sista var FN: s integrerade Fredsbyggnadskontor 2008-2014 i Sierra Leone (UNIPSIL). UNIPSIL: s mandat erkände kvinnors roll i konfliktförebyggande och konfliktlösning och inkluderade ett könsperspektiv i mandatets genomförande, och Säkerhetsrådet bör fortsätta att förespråka att sådana perspektiv genomförs i inhemsk politik.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.