Shadow Accounting

även om en tredjepartsadministratör kan ta på sig funktionen att beräkna en hedge eller institutionell Fonds officiella substansvärde (NAV), är det fortfarande investeringsförvaltarens ansvar gentemot investerare att verifiera portföljens nummer. Därför har ett ökande antal fonder under de senaste 10 åren antagit ”skuggredovisning” — att hålla en fullständig separat uppsättning fondposter för det enda syftet att hitta och korrigera misstag — för att förbättra noggrannheten och integriteten hos deras data.

vissa fonder utför skuggredovisning internt, även om det kan lägga en betydande börda på fondens finans -, IT-och personalavdelningar. Som ett resultat av detta och på grund av ökande regler och investerarnas efterfrågan på öppenhet har anställning av en tredje part för denna roll blivit den nya branschnormen. Genom att outsourca skuggredovisningsansvaret kan en fondförvaltare också fokusera på viktiga kärnaktiviteter, såsom portföljförvaltning, kapitalanskaffning och strategisk planering.

denna ”skugga” av administratörens rapportering erbjuder den viktiga oberoende verifieringen som investerare kräver. Ultimus erbjuder en komplett uppsättning lösningar för skuggredovisning, inklusive:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.