złożenie pozwu Seroquel®?

w tej chwili prawo Phillipsa nie przyjmuje już spraw Seroquel.

jeśli Seroquel negatywnie wpłynął na Ciebie lub bliską Ci osobę, wykwalifikowany adwokat farmaceutyczny w Phillips Law Group może Ci pomóc. Składając pozew o Seroquel za pośrednictwem naszego biura w Phoenix, możesz pomóc upewnić się, że producenci ponoszą odpowiedzialność za swoje zaniedbania.

prawda o SeroquelFF

kwetiapina, atypowy lek przeciwpsychotyczny, jest sprzedawany przez AstraZeneca pod marką Seroquel. Chociaż zatwierdzony przez U. S. Food and Drug Administration (FDA) w leczeniu schizofrenii i objawów choroby afektywnej dwubiegunowej, niektórzy lekarze przepisali Seroquel dla „off-label” warunki, w tym zaburzenia snu, zespół stresu pourazowego, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne i inne zaburzenia lękowe.

chociaż badania powiązały Seroquel z cukrzycą i innymi poważnymi skutkami ubocznymi, lek nadal jest dostępny na rynku. Zły, że AstraZeneca nadal zarabia na pozornie wadliwym leku, osoby niekorzystnie dotknięte Seroquelem wytoczyły proces sądowy przeciwko producentowi. Jeśli masz pytania dotyczące pozwu Seroquel, adwokat z biura Phillips Law Group w Phoenix w Arizonie może omówić z tobą twoje opcje.

badania wykazały, że Seroquel powoduje cukrzycę i inne działania niepożądane

wszystkie leki na receptę mają pewne ryzyko drobnych działań niepożądanych, ale gdy przepisany lek, taki jak Seroquel, ma poważne lub nieujawnione działania niepożądane, naraża pacjentów na ryzyko.

w badaniu z 2003 r.obejmującym leki przeciwpsychotyczne, w tym Zyprexa, Risperdal i Seroquel stwierdzono, że u pacjentów stosujących te leki występuje zwiększone ryzyko cukrzycy. W badaniu odnotowano prawie 50-procentowy wzrost ryzyka wystąpienia cukrzycy typu 2 u pacjentów z Seroquelem. Wielu odrzuciło wyniki działań niepożądanych Seroquelu, stwierdzając, że wielkość próby uczestników Seroquelu była zbyt mała, aby uzyskać rozstrzygające wyniki. Jednak u większej niż średnia liczby pacjentów z Seroquelem wystąpiła cukrzyca.

wystąpienie cukrzycy typu 2 jest tylko jednym ze znanych działań niepożądanych seroquelu. Zwiększona senność jest jednym z głównych działań niepożądanych Seroquelu. Jest to tak powszechne, w rzeczywistości, że niektórzy lekarze przepisują Seroquel do zwalczania bezsenności i innych zaburzeń snu. Uspokajające właściwości leku doprowadziły do niektórych przypadków nadużywania Seroquelu.

poważniejsze, ale rzadziej występujące działania niepożądane Seroquelu obejmują zaburzenia neurologiczne późnych dyskinez i złośliwy zespół neuroleptyczny. Istnieją również pewne twierdzenia, że seroquel powoduje poważne uszkodzenia nerek, wątroby i trzustki i może być prawdopodobnie związane z takimi poważnymi problemami zdrowotnymi, jak drgawki, choroby serca i ślepota.

jeśli źle poinformowano Cię o Seroquelu i jego potencjalnie szkodliwych skutkach ubocznych, Phillips Law Group może Ci pomóc. Zapraszamy do omówienia potencjalnego procesu Seroquel z adwokatem w naszej firmie Phoenix, Arizona.

Adwokaci seroquel z dużym doświadczeniem w sporach farmaceutycznych

w Phillips Law Group mamy kilku wykwalifikowanych prawników dangerous drug, którzy mogą pomóc ci złożyć pozew o Seroquel. Jeśli twój lub bliskiej osoby został niewłaściwie przepisany lub w inny sposób negatywnie dotknięty przez Seroquel, wykwalifikowany adwokat może pomóc ci uzyskać odszkodowanie, na które zasługujesz.

działania niepożądane leku Seroquel, w tym początek cukrzycy, mogły zmienić życie pacjenta. Aby uzyskać bezpłatną konsultację dotyczącą pozwu Seroquel, skontaktuj się z prawnikiem w naszym biurze w Phoenix w Arizonie. Bez względu na to, gdzie mieszkasz w Stanach Zjednoczonych, możemy Ci pomóc w przypadku seroquel.

do góry

do góry

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.