Sierra Leone

kobiety w Sierra Leone odegrały zasadniczą rolę w wysiłkach społeczności międzynarodowej na rzecz przeciwdziałania kryzysowi Eboli i pozostają kluczowym elementem odbudowy kraju po wojnie domowej (1991-2002). Jednak kobiety żyją w patriarchalnym społeczeństwie, pozostając w dużej mierze wyłączone z polityki, własności ziemi i autonomii prawnej, a także borykając się z wysokim poziomem dyskryminacji i przemocy seksualnej, w tym gwałtu małżeńskiego, wczesnego małżeństwa i okaleczania/cięcia żeńskich narządów płciowych (FGM/C).

wiele przeszkód napotykanych przez kobiety wzrosło w wyniku kryzysu Eboli w latach 2014-2015, a sama przemoc seksualna wzrosła o około 40% (Humanist Watch Salone). Grupy kobiece opowiadają się na szczeblu lokalnym i regionalnym za zwiększeniem świadomości i zaradzeniem szczególnym negatywnym skutkom kryzysu dla kobiet i dziewcząt.

opierając się na pracach członków NGOWG i ich partnerów, NGOWG opowiada się za tym, aby Rada Bezpieczeństwa monitorowała i oceniała sytuację w Sierra Leone w związku z niedawnym brakiem misji ONZ, z której ostatnią było zintegrowane Biuro ONZ ds. budowania pokoju w Sierra Leone (UNIPSIL) w latach 2008-2014. Mandat UNIPSIL uznawał rolę kobiet w zapobieganiu konfliktom i ich rozwiązywaniu oraz uwzględniał perspektywę płci w realizacji mandatu, a Rada Bezpieczeństwa powinna nadal opowiadać się za wdrożeniem takich perspektyw w polityce wewnętrznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.