Sheila Burke

Sheila Burke jest adiunktem w dziedzinie polityki publicznej. Po otrzymaniu dyplomu w Kennedy School w 1982 roku, powróciła w 1996 roku, aby pełnić funkcję Dziekana wykonawczego do czerwca 2000 roku. W międzyczasie była szefem Sztabu byłego lidera większości Senatu Boba Dole ’ a (1985-1996). Była również zastępcą dyrektora ds. personalnych Senackiej Komisji Finansów (1982-1985), w latach 1979-1982 była jej profesjonalnym pracownikiem.

Burke ukończył studia pielęgniarskie na Uniwersytecie w San Francisco i pracował jako pielęgniarka w Berkeley w Kalifornii. Jest członkiem Instytutu Medycyny Narodowej Akademii Nauk oraz członkiem Narodowej Akademii Administracji Publicznej. Zasiada w Wydziale adiunkta na Uniwersytecie Georgetown, w radach powierniczych Kaiser Commission on the Future of Medicaid and the Unsurred, oraz Medicare Payment Advisory Commission, jako przewodnicząca Kaiser Family Foundation, a także w wielu radach korporacyjnych.

Burke jest żonaty i ma troje dzieci.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.