Shadow Accounting

chociaż administrator zewnętrzny może przejąć funkcję obliczania oficjalnej wartości aktywów netto (NAV) funduszu hedgingowego lub instytucjonalnego, to w gestii zarządzającego inwestycjami pozostaje weryfikacja liczb portfela. W związku z tym w ciągu ostatnich 10 lat coraz większa liczba funduszy przyjęła „równoległą Księgowość” — Prowadzenie kompletnego oddzielnego zestawu rejestrów funduszy wyłącznie w celu wykrywania i korygowania błędów — w celu zwiększenia dokładności i integralności ich danych.

niektóre fundusze prowadzą wewnętrzną księgowość, choć może to stanowić znaczne obciążenie dla działów finansowych, informatycznych i kadrowych funduszu. W związku z tym oraz ze względu na rosnące regulacje i zapotrzebowanie inwestorów na przejrzystość, zatrudnienie osoby trzeciej do tej roli stało się nową normą branżową. Poprzez outsourcing shadow accounting, zarządzający funduszem może również skupić się na ważnych podstawowych działaniach, takich jak zarządzanie portfelem, pozyskiwanie kapitału i planowanie strategiczne.

ten „cień” raportowania administratora oferuje ważną niezależną weryfikację, której wymagają inwestorzy. Ultimus oferuje pełny pakiet rozwiązań dla shadow accounting, w tym:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.