Czy seks jest przestępstwem w Ohio?

 • 23 listopada 2020
 • Obrona kryminalna
sexting prawo dla dorosłych

Sexting jest niebezpieczną czynnością, nawet jeśli jest zabawny lub zalotny. Zdjęcia, komentarze, wideo i inne materiały erotyczne dystrybuowane elektronicznie niekoniecznie znikają po wybraniu przycisku Usuń.

zapis cyfrowy pozostaje nienaruszony za każdym razem, gdy ktoś korzysta z Internetu lub urządzeń elektronicznych do przesyłania informacji.

prawo często pozostaje w tyle za technologią. Do tej pory nie ma przepisów zakazujących seksu w Ohio. Istniejące przepisy mogą wypełnić luki w celu ochrony dzieci przed oglądaniem, tworzeniem i dystrybucją nieprzyzwoitych materiałów.

musisz działać szybko, jeśli ty lub ukochana osoba jest w trakcie dochodzenia lub oskarżony o przestępstwo z udziałem seksu w Ohio. Prawnicy obrony przestępstw seksualnych w Ohio z Gounaris Abboud są byłymi prokuratorami z bogatą wiedzą i doświadczeniem w obronie przestępstw seksualnych w Ohio.

Sekstowanie między dorosłymi, którzy wyrażają zgodę

prawa dotyczące seksu dla dorosłych w Ohio praktycznie nie istnieją, z wyjątkiem jednego statutu.

ustawodawca Ohio uchwalił prawo, aby chronić ludzi przed padnięciem ofiarą porno zemsty. Prawo Ohio kryminalizuje rozpowszechnianie zdjęć innych osób drogą elektroniczną bez zgody tej osoby. Prawo stosuje się do obrazów osób w wieku 18 lat lub starszych pokazanych nago lub w akcie seksualnym. Zbrodnia jest kompletna, jeśli można zidentyfikować podmiot.

seks z udziałem nieletnich

w przeciwieństwie do seksu między dorosłymi, seks z udziałem nieletnich może mieć poważne konsekwencje. Wiele przestępstw związanych z seksem może być popełnionych zarówno przez dorosłych, jak i nastolatków.

młodociani rzadko zdają sobie sprawę, że można mieć kłopoty z seksem. Nastolatki notorycznie ulegają impulsom, nie myśląc o konsekwencjach. Kiedy w tej chwili, trudno uwierzyć, że jest nielegalne, aby wysyłać akty do siebie, nawet jeśli są dzielone przez znaczących innych.

nastolatkowi też trudno uwierzyć, że otrzymanie nagiego zdjęcia innej osoby jest przestępstwem, gdy otrzymuje je przez przypadek.

niestety, wielu nastolatków zdaje sobie sprawę, że rozpowszechnianie prywatnych lub nawet niechcianych wiadomości erotycznych może być przestępstwem.

pornografia dziecięca

jako społeczeństwo dopiero zaczynamy doceniać możliwą krzywdę, jaką może wyrządzić wysyłanie aktów osobie na zdjęciu. Funkcjonariusze organów ścigania i prokuratorzy na szczeblu stanowym i federalnym agresywnie ścigają dostawców pornogrpahy dziecięcej.

w Ohio posiadanie pornogrpahy dziecięcej jest przestępstwem o nazwie pandering obscentiy. Prawo Ohio ’ s pandering obscenicity zabrania tworzenia, publikowania, powielania lub posiadania obscenicznych materiałów przedstawiających osoby poniżej 18 roku życia. Tak więc dwie 17-letnie Nastolatki zaangażowane w intymny związek, które sext mogą być ścigane za posiadanie pornografii dziecięcej w Ohio. Co więcej, prawo miałoby zastosowanie do osoby dorosłej wysyłającej lub odbierającej zdjęcie Osoby poniżej 18 roku życia.

zagrożenie dla dziecka

rodzice i opiekunowie mają obowiązek chronić małoletnie dzieci znajdujące się pod ich opieką. Ich obowiązkiem jest ochrona małoletnich dzieci przed występowaniem w nieprzyzwoitych materiałach, w tym przedstawianiem ich na nagich zdjęciach. Prawo Ohio karze rodziców i opiekunów, którzy pozwalają małoletnim dzieciom pod ich opieką pojawiać się w nagich lub obscenicznych materiałach.

rozpowszechnianie materiałów szkodliwych dla nieletnich

prawo Ohio przewiduje, że żadna osoba nie może sprzedawać, dawać ani wysyłać nieletnim nieprzyzwoitych lub szkodliwych materiałów. Ustawodawca Ohio napisał prawo szeroko obejmować szeroki zakres zachowań. Prawo dotyczy nastolatków wysyłających do siebie nieprzyzwoite sprawy, takie jak intymne zdjęcia lub filmy. Prawo ma również zastosowanie do każdego, kto ma 18 lat lub więcej, wysyłając nagie zdjęcia lub seks z osobą poniżej 18.

kary w Ohio

kary za seks w Ohio różnią się w zależności od wagi zarzutów. Większość przestępstw w Ohio, które dotyczą seksu, to przestępstwa. Kary za przestępstwa skazań w Ohio obejmują długie warunki więzienia, grzywny, i kuratora.

sędzia skazujący może nałożyć surowe warunki próbne, aby chronić pokrzywdzone dzieci i pomóc zreformować sprawcę. Warunki próbne mogą obejmować:

 • przepadek telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych;
 • trzymanie się z dala od domniemanej ofiary i brak z nią kontaktu w sprawie, nawet jeśli ta osoba jest przyjacielem lub znaczącą osobą;
 • treament lub poradnictwo przestępcy seksualnego; oraz
 • inne przepisy mające na celu ochronę dzieci.

potencjalne sankcje, jakie może nałożyć Sąd, są poważne. Uboczne konsekwencje seksu są również poważne. Skazanie lub wykroczenie za przestępstwo seksualne w Ohio może utrudniać rozwój edukacji i Kariery oraz ograniczać wolności osobiste w przypadku skazania za przestępstwo.

Rejestracja przestępców seksualnych

prawo Ohio wymaga, aby osoby skazane za niektóre przestępstwa seksualne zarejestrowały się w Państwowym Rejestrze przestępców seksualnych. Osoba dorosła skazana lub nieletni orzekający o przestępstwie seksualnym z udziałem dziecka musi zarejestrować się jako skazany przestępca seksualny. Osoba wpisana do rejestru przestępców seksualnych musi co roku ponownie zarejestrować swój adres.

Społeczeństwo ma dostęp do informacji o skazanym przestępcy seksualnym w zależności od poziomu klasyfikacji danej osoby.

możliwe obrony

każdy, kto ma zarzuty dotyczące seksu w Ohio, może nie widzieć żadnego wyjścia z sytuacji. Jednak, dedykowany Ohio criminal defense attorney oceni sprawę, aby określić wszelkie obrony, które mogą pomóc uniknąć skazania lub zminimalizować dotkliwość kary.

wykwalifikowany Prawnik obrony kryminalnej Ohio z doświadczeniem w obronie zarzutów seksualnych w Ohio może realizować takie opcje, jak:

 • złożenie wniosku o zatajenie dowodów nielegalnie przejętych przez policję, takich jak dane z telefonów komórkowych i pliki do pobrania;
 • argumentowanie tymczasowego lub niezamierzonego posiadania obscenicznego materiału opisującego dziecko, zwłaszcza jeśli nie zabiegałeś o ten materiał;
 • argumentowanie uwięzienia, jeśli zostałeś oskarżony w oparciu o operację policyjną; lub
 • negocjowanie zmniejszenia kary.

rodzaje obrony zależą od indywidualnych okoliczności sprawy. Zabezpieczenia, takie jak zgoda, nie mają zastosowania w przypadku seksu z nieletnim. Twój prawnik obrony Ohio sexting wyjaśni wszystkie Twoje opcje, aby poprowadzić Cię do decyzji, która jest dla ciebie najlepsza.

przyjdź do nas ze wszystkimi pytaniami

nasi prawnicy Ohio criminal defense są zawsze dostępni, aby odpowiedzieć na każde pytanie dotyczące seksu lub innych spraw karnych.

zadzwoń lub napisz Gounaris Abboud dzisiaj pod numer 937-222-1515, aby dowiedzieć się, w jaki sposób nasi agresywni, współczujący i oddani prawnicy obrony kryminalnej mogą pomóc ci zachować wolność.

Autor zdjęcia

Nicholas Gounaris

Nick gounaris uczęszczał na Miami University i otrzymał tytuł Bachelor of Arts, a następnie udał się do
University of Dayton School of Law, gdzie otrzymał doktorat Juris. W 2011 r. Pan Gounaris otrzymał ocenę 10.0 „Superb” od Avvo, która jest witryną oceniającą prawników uznawaną w całym kraju. Zapewnia Klientom Kancelarii kompetentną reprezentację prawną i koncentruje swoją praktykę prawniczą w obszarach obrony przed wpływem alkoholu, obrony karnej, zagadnień prawa rodzinnego, federalnego prawa karnego oraz spraw dotyczących obrażeń ciała.

Oceń ten Post

1 Gwiazda 2 Gwiazdki 3 Gwiazdki 4 Gwiazdki 5 gwiazdek

Ładuję…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.