a Perspective on Neuropatologic discounts in Victims of the Sudden Infant Death Syndrome: The Triple-Risk Model

Abstract

badania Neuropatologiczne u ofiar SIDS wspierają koncepcję, że nie są całkowicie „normalne” przed śmiercią, ale raczej posiadają podstawowe podatności, które narażają je na ryzyko nagłej śmierci. Koncepcja ta stanowi kluczowe ogniwo w zaproponowanym przez nas modelu potrójnego ryzyka dla patogenezy SIDS. Według tego modelu nagła śmierć w SIDS wynika ze przecięcia się trzech nakładających się czynników: (1) wrażliwego niemowlęcia; (2) krytycznego okresu rozwoju w kontroli homeostatycznej i(3) egzogennego stresora (- ów). Niemowlę umrze na SIDS tylko wtedy, gdy posiada wszystkie trzy czynniki; wrażliwość niemowlęcia pozostaje ukryta, dopóki nie wejdzie w okres krytyczny i podlega egzogennemu stresorowi. Zgodnie z tym modelem zaburzenia heterogeniczne mogą sprawić, że niemowlę stanie się podatne na nagłą śmierć w krytycznym okresie, czego przykładem mogą być dwa wcześniej zgłaszane zmiany w mózgach SIDS (niedorozwój jądra łukowatego i subtelna hipomyelinacja). Niemniej jednak model potrójnego ryzyka nie wyklucza możliwości, że większość zgonów SIDS będzie wyjaśniona przez jedną wspólną ścieżkę, na której wiele stresorów uderza w celu wywołania nagłej śmierci w krytycznym okresie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.