Latest Posts

Förstå SQL Server Lock Escalation

om många lås med samma granularitet hålls under en transaktion uppgraderar databasmotorn automatiskt dessa lås till ett tabelllås. Denna process för att konvertera många Sid-, rad-eller indexnivålås till ett tabelllås….

meny

jag publicerade först detta inlägg 2012. Vid den tiden var mezcal lite känd. Och medan kampen om erkännande fortfarande är uppförsbacke, är mezcal mycket mer populär idag än den var….