Sierra Leone

vrouwen in Sierra Leone hebben bijgedragen aan de inspanningen van de internationale gemeenschap om de Ebola-crisis tegen te gaan en blijven een belangrijk onderdeel van de wederopbouw van het land na de burgeroorlog (1991-2002). Vrouwen leven echter onder een patriarchale samenleving, en blijven grotendeels uitgesloten van de politiek, landeigendom en juridische autonomie, en worden geconfronteerd met hoge niveaus van discriminatie en seksueel geweld, waaronder verkrachting binnen het huwelijk, vroeg huwelijk, en vrouwelijke genitale verminking/snijden (VGV/C).

veel van de obstakels waarmee vrouwen te maken kregen, namen toe na de Ebola-crisis van 2014-2015, waarbij alleen al seksueel geweld met naar schatting 40% toenam (Humanist Watch Salone). Vrouwenorganisaties pleiten er op lokaal en regionaal niveau voor om de specifieke negatieve gevolgen van de crisis voor vrouwen en meisjes onder de aandacht te brengen en aan te pakken. Op basis van het werk van de NGOWG-leden en hun partners pleit de NGOWG ervoor dat de Veiligheidsraad toezicht houdt op en de situatie in Sierra Leone evalueert in verband met de recente afwezigheid van een VN-missie, waarvan de laatste het geïntegreerde VN-Bureau voor vredesopbouw in Sierra Leone (UNIPSIL) was. Het mandaat van de UNIPSIL erkende de rol van vrouwen in conflictpreventie en-oplossing en omvatte een genderperspectief in de uitvoering van het mandaat, en de Veiligheidsraad moet blijven pleiten voor de implementatie van dergelijke perspectieven in het binnenlands beleid.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.