Shadow Accounting

hoewel een externe beheerder de functie kan overnemen van het berekenen van de officiële intrinsieke waarde (NAV) van een hedge-of institutioneel fonds, blijft het de verantwoordelijkheid van de beleggingsbeheerder tegenover beleggers om de aantallen van de portefeuille te verifiëren. Daarom heeft een toenemend aantal fondsen in de afgelopen tien jaar een “schaduwboekhouding” ingevoerd, waarbij een volledige afzonderlijke reeks fondsregisters wordt bijgehouden met als enig doel fouten op te sporen en te corrigeren, om de nauwkeurigheid en integriteit van hun gegevens te verbeteren.

sommige fondsen voeren interne schaduwrekeningen uit, hoewel het een aanzienlijke last kan leggen op de financiële, IT-en personeelsafdelingen van een fonds. Als gevolg daarvan en door de toenemende regelgeving en de vraag van investeerders naar transparantie, is het inhuren van een derde partij voor deze rol de nieuwe norm geworden. Door de schaduwverantwoordelijkheid uit te besteden, kan een fondsbeheerder zich ook richten op belangrijke kernactiviteiten, zoals portefeuillebeheer, het aantrekken van kapitaal en strategische planning.

deze “schaduw” van de rapportage van uw beheerder biedt de belangrijke onafhankelijke verificatie die beleggers vragen. Ultimus biedt een volledige reeks oplossingen voor schaduw accounting, waaronder:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.