seculiere instituten

de Orde van predikers biedt leken die zich geroepen voelen om een radicale manier van leven het evangelie te leven zonder hun manier van leven te verlaten het frisse idee van seculiere instituten, een manier van gewijd leven erkend door de kerk in 1947. Leden wijden zich aan de Heer door het leven van de Evangelische raadgevingen van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid in een vorm die is aangepast aan hun manier van leven die volledig betrokken is bij de wereld, zonder samen te leven, maar met een echt gevoel van gemeenschap.Mgr. L ‘ Heureux, voormalig kapelaan van de Franse Nationale Conferentie van seculiere instituten, sprak aldus over de roeping: “levengevende krachten maken geen lawaai. Leden van seculiere instituten maken het offer van zichzelf terwijl ze op dezelfde manier leven als ieder ander, zonder zichtbare tekens of onderscheidende kenmerken. Zij delen de ene staat met vele anderen, maar voor hen is het een roeping en zonder bedrog. Ze leven in alle delen van de samenleving en kunnen elk soort werk doen. Niets onderscheidt hen van andere toegewijde christenen. Maar in het geheim van hun hart, en met de steun van anderen in hun groep van het Instituut en erkend door de Kerk, maken ze een compleet offer van zichzelf. Zij verbinden zich ertoe het Evangelie naar de letter te leven zonder enige andere instelling te zoeken dan die welke de Heer heeft voorgesteld door omstandigheden en de keuzes die zij in het leven hebben gemaakt. Het is verbazingwekkend genoeg dat de kerk zo ‘ n oproep vertrouwt, toen een lange traditie van gewijd leven erop stond zich terug te trekken uit de wereld. Maar dat de Heilige Geest van deze wereld – gekenmerkt door egoïsme, geld, honger naar macht, onzuiverheid – dat hij van deze wereld de plaats en het middel moet maken van een radicale roeping tot heiligheid, dat is stoutmoedigheid die alleen God zich kan permitteren, hij die de hele schepping Nieuw maakt.(Rv 21: 5) deze stoutmoedigheid vindt echter plaats onder onze ogen in het leven van veel van onze tijdgenoten, met geen ander teken dan broederlijke liefde en vreugde. Een nieuwe roeping, die bij te weinig mensen bekend is, vooral bij mannen, die er net zo toe geroepen zijn als vrouwen.”

These lay people seek to live fully: truth, the mercy of God and community. Door hun wijding, discreet, in een volkomen normaal bestaan, en door hun prediking ‘geworteld in hun levenservaring’, worden ook zij op Dominicaanse wijze getuigen van het Evangelie.

momenteel zijn er drie Dominicaanse seculiere instituten verbonden aan de Dominicaanse Orde:Sinds de oprichting onder de inspiratie van de Heilige Geest in 1890, hebben leden van het Instituut getracht een gewijd leven te leiden in het midden van de wereld, in navolging van Christus in de geest van Sint-Dominicus.
leden in Frankrijk, Polen, Hongarije, Litouwen, Engeland, Haïti, Ivoorkust, DRC, Vietnam, Canada| https://dominicain-isdo.ch

missie van Notre-Dame de Béthanie

opgericht in 1948. De leden leren van de zalige Jean-Joseph Lataste, zoon van Sint Dominicus, om welkom te heten, en om Evangelie barmhartigheid en hoop te delen met iedereen, vooral degenen die de samenleving verwerpt.
Leden in Frankrijk, Zwitserland, verenigde staten | e-mail: [email protected]

Dominicaanse Seculiere Instituten

in 1994 Opgericht door de unie van drie Dominicaanse Seculiere Instituten: Saint-Amand, opgericht in 1888 – Saint-Nom de Jésus, opgericht in 1889 – Sainte-Catherine de Sienne, opgericht in 1947
Leden in Frankrijk, België, Canada | e-mail: [email protected]

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.