EMLO

primaire bijdragen:

Paul Botley en Dirk Van Miert

Iosephus Iustus Scaliger, uit Illustrium Hollandiae … Ordinum Alma Academia Leidensis (Leiden, 1614), p. 184.

Joseph Justus Scaliger (1540-1609)

geboren in Agen, Zuid-Frankrijk, in de familie van een Italiaanse geleerde en arts, Joseph Justus Scaliger studeerde in Bordeaux en Parijs voordat hij een positie als metgezel van de jonge Franse edelman Louis Chasteigner De la Roche-Posay. Met royale middelen voor reizen en studie tot zijn beschikking, begon hij te werken aan edities van klassieke auteurs en zijn reputatie als een acute tekstuele criticus groeide. Voordat Scaliger zich in 1593 in Leiden vestigde, reisde het paar samen door Italië, Engeland en Schotland, en — na het bloedbad van Sint — Bartholomeus in 1572-was Scaliger twee jaar naar Genève gevlucht.Het was zijn editie van Manilius (1579) en zijn publicatie de emendatione temporum (1583) die Scaliger in het bijzonder onderscheidden, want het was in deze werken dat hij aantoonde dat de oude geschiedenis niet alleen beperkt was tot de Romeinen en de Grieken, maar zich uitstrekte tot de Perzische, de Babylonische, de Egyptische en de Joodse volkeren.Nadat Scaliger de eerste uitnodiging om de leerstoel van Justus Lipsius te Leiden had afgewezen, aanvaardde hij het aanbod van de universiteit (zonder verplichting tot lezing) en verhuisde in 1593 naar Leiden, waar hij vrij was om zijn tijd te besteden aan onderzoek en publicatie. Het was hier dat hij het brandpunt werd voor grote aantallen geleerden met banden die de lengte en breedte van Europa strekten, en dit netwerk wordt weerspiegeld in zijn correspondentie.

Partners and Additional Contributors

in 2012 werd de achtdelige editie van The Correspondence of Joseph Justus Scaliger (1540-1609), uitgegeven door de gewaardeerde Librairie Droz, Genève, onder leiding van Max Engammare, in stijl gelanceerd aan de Divinity School Of Oxford ‘ s Bodleian Library op een receptie georganiseerd door Cultures of Knowledge. We zijn nu verheugd, door onze voortdurende samenwerking met de Librairie Droz, om binnen EMLO de metadata voor deze uitgebreide correspondentie beschikbaar te kunnen stellen.

de nieuwe uitgave bevat veel nooit eerder gedrukte brieven en weerspiegelt zeven buitengewone jaren van nauwgezette werkzaamheden uitgevoerd aan het Warburg Institute, University of London. Het Scaliger Project, gehuisvest in het Warburg, werd gefinancierd door Professor Anthony Grafton van Princeton naar aanleiding van zijn toekenning van de Balzan Prize for History of the Humanities in 2002 en was de thuisbasis van de redacteuren Paul Botley en Dirk Van Miert. De acht delen die uit deze samenwerking zijn voortgekomen bevatten elke brief waarvan bekend is dat deze door of aan Scaliger is geschreven.

dank aan de volgende medewerkers van Cultures of Knowledge voor hun harde werk en advies bij de voorbereiding voor opname aan EMLO van de metadata voor deze correspondentie: redacteuren Miranda Lewis, Kim McLean-Fiander, en Mark Thakkar, Digital Fellow Martha Buckley, en doctoraatsstudenten en EMLO stagiaires Marc Kolakowski en Charlotte Marique. EMLO is Paul Botley en Dirk Van Miert dankbaar voor hun hulp bij de inleidende tekst.

belangrijke bibliografische bronnen

The Correspondence of Joseph Justus Scaliger, ed. Paul Botley and Dirk Van Miert, 8 vols (Genève: Librairie Droz, 2012; ISBN-13 978-2-600-01552-3). De uitgave is zowel op papier als als PDF verkrijgbaar (ISBN-13 978-2-600-11552-0).Tijdens zijn leven werd Scaliger beschouwd als een van de grootste geleerden van zijn tijd en gedurende zijn omvangrijke correspondentie zijn zowel de buitengewone omvang als de spectaculaire ambitie van zijn interesses nauwkeurig gedocumenteerd.De resterende correspondentie van Scaliger bestaat uit 1.669 brieven, geschreven tussen 1561 en 1609. Ongeveer twee derde van de letters is in het Latijn, veel met belangrijke Griekse en Hebreeuwse componenten, en bijna alle van de rest is geschreven in het Frans.Scaliger wisselde brieven uit met de meest prominente ‘movers and shakers’ van zijn tijd. Astronomen Tycho Brahe en Johannes Kepler schreven hem, evenals artsen François Vertunien en Laurent Joubert. Dichters Florent Chrestien, Scévole de Sainte-Marthe en Dominicus Baudius waren onder zijn vrienden; hij correspondeerde met regelmaat met de klassieke geleerden Justus Lipsius en Denis Lambin, en vooral met de geleerde die hij het meest respecteerde, Isaac Casaubon. Zijn levenslange vriend en correspondent was de historicus en politicus Jacques-Auguste de Thou, en hij moedigde de talenten aan van een jongere generatie geleerden, waaronder Daniel Heinsius en Claudius Salmasius.Met uitzondering van enkele voorletters schreef Scaliger geen brieven met het oog op publicatie. Hoewel hij zich bezighoudt met zijn reputatie, zoals de publicaties over zijn eigen afkomst duidelijk maken, vond hij zijn eigen correspondentie daar op geen enkele manier toe bijdragen en zijn de brieven zelf interessanter, persoonlijker en onthullender dan veel van de meer ‘bewerkte’ brieven van zijn tijdgenoten die bedoeld waren voor publicatie.

herkomst

de brieven van Scaliger bestaan op meerdere locaties en in talrijke verschijningsvormen, of het nu gaat om een manuscript, een manuscript of een gedrukt exemplaar. In totaal zijn 637 MS-brieven bewaard gebleven, waarvan 482 in Scaliger ‘ s eigen hand.Een groot aantal MS-brieven, samengesteld door Scaligers vriend Claude Dupuy, ging van de gebroeders Dupuy (Pierre, Jacques, Augustin en Christophe) over naar de Franse koninklijke collectie onder Lodewijk XIV na de dood van Jacques in 1656; deze zijn nu in de Bibliothèque nationale de France. De brieven die bij Isaac Casaubon waren bij zijn dood in 1614 werden eerst gegeven aan diens weduwe in Parijs, daarna aan Scaliger en Casaubon ‘ s vriend De Thou, en vandaar aan Meric Casuabon, die ze regelde en bond; deze delen bevinden zich nu in de Burney collection in de British Library. Er is ook een belangrijke collectie, verzameld door Georg Michael Lingelsheim, nu in de Hamburg Staats – und Universitätsbibliothek, evenals een nummer in Det Kongelige Bibliotek, Kopenhagen.De publicatie van Scaligers brieven begon in 1610, toen Isaac Casaubon in Parijs een selectie van 43 Latijnse brieven redigeerde, onder andere niet eerder gepubliceerde werken van zijn overleden vriend. Deze editie werd herdrukt in Frankfurt in 1612 met de toevoeging van negenendertig nieuwe brieven uit Duitse bronnen. In 1624 werd in Harderwijk een collectie van precies driehonderd aan Scaliger gerichte Franse brieven gedrukt. De meest ambitieuze editie ontstond in Leiden in 1627 onder leiding van Daniel Heinsius. Het bevat 470 brieven uit Scaligers correspondentie, die bijna allemaal in het Latijn zijn. Deze uitgave werd het volgende jaar ongewijzigd herdrukt in Frankfurt

reikwijdte van de catalogus

wanneer een brief van na oktober 1582 gedateerd en gemarkeerd is door Scaliger of zijn correspondent in de Juliaanse kalender, hebben Paul Botley en Dirk Van Miert in hun headnote voor de editie Librairie Droz een Gregoriaanse datum vermeld; Dit is de datum die in EMLO is vermeld en de kalenderwijziging is genoteerd. De kalender voor alle andere datums is niet vastgelegd in EMLO, met uitzondering van die van voor de overgang van Juliaanse naar Gregoriaanse kalenders, in welk geval het gebruik van de Juliaanse kalender wordt geregistreerd. Voor nadere informatie — en waarschuwingen-met betrekking tot de datering van de brieven verwijzen wij u naar pagina ‘ s lvi–lix in deel één van de correspondentie van Joseph Justus Scaliger, ed. Paul Botley en Dirk Van Miert.

de Librairie Droz-editie verwijst naar alle eerdere gedrukte edities van de brieven, maar deze informatie is niet opgenomen in de metagegevens in EMLO. Er zijn echter manuscriptversies vermeld.

verdere bronnen

een gedetailleerde bibliografie met zowel primaire als secundaire literatuur verschijnt op blz. lx-xciv van deel 1 van de correspondentie van Joseph Justus Scaliger, ed. Paul Botley and Dirk Van Miert, 8 vols (Genève: Librairie Droz, 2012; ISBN-13 978-2-600-01552-3).

Geselecteerde Vroege Drukken

Scaliger, Iosephi Scaligeri Iul. Caes. f. opuscula diversa Graeca et Latinia: partim nunquam hactenus edita, partim ab auctore recensita atque aucta. Met aantekeningen over verschillende oude schrijvers (Parijs, 1605).

Scaliger, Ios. Net Scaligeri van juli familie uit de last van de zoon brochures gevarieerd in het verleden, niet gepubliceerd (Parijs, 1610).

Scaliger, Ios. Net Scaligeri van juli familie van de last van de zoon brochures gevarieerd voordat dit niet wordt gepubliceerd. Nu, echter, in vele delen van de ontwikkelde (Frankfurt, 1612).Scaliger, Epistres françoises des personnages illustres and doctes, à Mons. Joseph ongeveer de weegschaal. – Most important en lumière par Jacques de Reves (Harderwijk, 1624).

Scaliger, een ander verslag van T ‘ S. The men of Joseph Scaligeri, July Education. een last f. zend alle middelen die ze konden, voor het eerst fronsen en publiceren (Leiden, 1627).

Scaliger, een ander verslag van T ‘ S. The men of Joseph Scaligeri, July Education. een last f. brief alle middelen die ze konden, voor de eerste keer fronsen en publiceren (Frankfurt, 1628).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.