Buka Beranda

het ontstaan van het sjamanistische ARCHETYPE

het sjamanistische ARCHETYPE ontstaat natuurlijk in de menselijke psyche als reactie op een grote crisis – het is precies wat ons door een crisis leidt naar een nieuwe geboorte van bewustzijn. De mensheid wordt momenteel geconfronteerd met een grote crisis; ons collectieve “ego” moet sterven om ons collectieve “hogere zelf” te laten ontstaan. Deze dood-en wedergeboortecrisis is de fundamentele kern van sjamanistische initiatie, een fenomeen dat in elke cultuur bestaat en het patroon is waardoor het bewustzijn zelf voortdurend evolueert.

dus als een soort van zelfgenezend antwoord op deze wereldwijde crisis, komt het sjamanistische archetype uit het collectieve onbewuste tevoorschijn, en stijgt op via ieder van ons, duizenden, honderdduizenden en uiteindelijk miljoenen mensen die een heropleving ervaren van oerkennis en ervaring van sjamanisten. Hoe dit universele archetype zich manifesteert is uniek voor ieder individu, maar achter deze unieke manifestaties bevindt zich een enkel complex dat zo oud is als het menselijk bewustzijn zelf.

als we het sjamanisme als inherent archetypisch, universeel en spontaan in alle culturen benaderen, dan is de implicatie dat:
individuen van over de hele wereld resoneren met hetzelfde
archetypisch complex, zij het op zeer uiteenlopende manieren.

de volgende 25 “facetten” zijn ontworpen om zowel de universaliteit (eenheid) van dit van vitaal belang incarnerende archetype te meten, als de specifieke manieren (multipliciteit) die het in elk individu manifesteert. Met welke identificeer je je voornamelijk? Secundair? In je vrienden?
`
~~~

25 FACETTEN VAN HET SJAMANISTISCHE ARCHETYPE:

WAT IS UW PERSOONLIJKE CONFIGURATIE?
HOE MANIFESTEERT HET ZICH IN U?

~~~
*

1. Tweemaal geboren / iemand die is ingewijd
– heeft een inwijdingsdood en geestelijke wedergeboorte ondergaan.
– is ingewijd in ” de geestenwereld “(supersensible realms, immateriële dimensies van bewustzijn); kan”lopen en werken in beide werelden”.
*

2. PSYCHOPOMP (SOUL GUIDE)
– Guide of souls to or through the underworld. Is door “de poorten van de dood” gegaan tijdens de initiatie, en is in staat om de drempel over te steken en terug te komen.
– iemand die “Soul Retrievals” uitvoert.
– verloskundige van geboorten, verloskundige van sterfgevallen.
*

3. VERTELLER; MYTHMAKER; Heilige historicus
– mythische beelden en verhalen ontstaan uit inwijdingsreizen in de geestelijke wereld en terug. De” Hero ’s Journey” is symbolisch analoog aan het archetypische inwijdingsverhaal van de sjamaan.
– bewaarder van de heilige geschiedenis.
*

4. Technicus van de droomtijd; TENDER OF DREAMS
– ervaart de droomwereld als een plaats die even “echt” is als de wereld van het wakende leven.
– in staat om in de droomwereld te werken.
*

5. Ontdekkingsreiziger en cartograaf van immateriële rijken
– pioniersgeest, die voorheen onbekende (of vergeten of obscure, of moeilijk te kennen) rijken van bewustzijn verkent en in kaart brengt.
– omvat teledetectie, astrale projectie, spirituele verkenning en onderzoek.
*

6. Visionaire kunstenaar, schrijver, dichter, creatief directeur
– Schepper van kunst die de voortdurende, steeds evoluerende relatie van de mensheid tot de bovenzinnelijke, archetypische, mythische, imaginale, magische, spirituele rijken registreert.
*

7. Heilige muzikant, zanger, danser, acteur, PERFORMER
– voert muziek, dans of drama uit in een staat van trance (inspiratie) die een trancetoestand in het publiek verder induceert, waardoor het publiek meer toegang kan ervaren tot de archetypische werkelijkheid, de onderbewuste psyche of energieën van de spirituele wereld
*

8. Technicus van (extatische) TRANCE toestanden
– kan naar believen niet-gewone bewustzijnstoestanden binnengaan om specifieke doelen te bereiken.
– kan trance toestanden in anderen veroorzaken, om bepaalde doelen te bereiken.
– moderne manifestaties: DJ, hypnotist, komiek, acteur, cinematic arts (directeur, redacteur, speciale effecten, score componist), video game ontwerper, charismatische publieke spreker, politicus, Evangelische prediker, exotische danser, reclame kunstenaar, Yoga leraar, enz.
*

9. Ascetisch
– iemand die zich onthoudt van bepaalde zinsbevrediging-bepaalde voedingsmiddelen, dranken, drugs, seks, toegeeflijkheid van hartstochten—met de bedoeling meer spirituele zuiverheid en wilskracht te cultiveren.
*

10. PROMETHEAANSE wetenschapper, wiskundige, uitvinder, ingenieur, ARCHITECT, ondernemer
– een die de oorspronkelijke eenheid tussen wetenschap, kunst en religie Hooghoudt.
– zoekt de prometheaanse gnosis die de natuurlijke wetten van de schepping ondersteunt. Gebruikt deze gnosis om een beschaving nieuwe theorieën, ontdekkingen, uitvindingen, innovaties, technologieën, paradigma ‘ s te geven. Een revolutionair van bewustzijn.
– zoekt wetenschappelijk begrip van de” goddelijke wetten en mechanica ” van de natuur en de kosmos.
*

11. Hermetische goochelaar, ALCHEMIST, astroloog, esotericus, occulte wetenschapper
– een in het bezit van “geheime” hermetische kennis over de magische Mysteries. Opgeleid in ‘magische kunsten’. Begrijpt hoe aanroepingen, spreuken, magische symbolen en “occulte wetenschap” te gebruiken om verschillende doelen te bereiken.
*

12. Gewonde genezer
– de oproep tot initiatie komt in de vorm van een ziekte of ernstige crisis die de kandidaat verwondt. Zelf-heling-het uitvoeren van de eigen ziel-herwinning—vormt de sjamanistische initiatie. Dit leidt tot specialisatie, beroepsfocus / missie. Bijvoorbeeld, een herstelde verslaafde kan gaan om andere verslaafden te helpen herstellen.
*

13. Helderziende, helderziende, verziende kijker, ziener
– kan subtiele lichamen (etherische lichamen, astrale lichamen, aura ‘s, chakra’ s, emoties) en/of spirituele entiteiten (schaduwen, spoken, demonen, engelen, voorouderlijke geesten, natuurgeesten) direct waarnemen.
– wordt aangeboord in een bron van kennis die verder gaat dan persoonlijke ervaring. Ontvangt echte inzichten over andere mensen of gebeurtenissen uit supersensible bronnen.
*

14. ENERGIEWERKER
– iemand die een veranderde staat van bewustzijn binnengaat en in deze staat werkt met meer subtiele energieën (meestal om een bepaalde vorm van heling in anderen tot stand te brengen.)
– enkele voorbeelden: Reiki, Qi-gong, Tantra, acupunctuur.
*

15. Iemand die Allianties / werkrelaties heeft gevormd met SUPERSENSIBLE ENTITIES (SPIRITS)
– heeft een bewuste relatie met “familiars” “helpers” “tutelary spirits” “guides” “allies” – entiteiten die supersensible realms bewonen.
– kan communiceren met geesten en begrijpen hoe ze communiceren met mensen.
*

16. Mystiek verbonden met de natuur
– ziet de aarde als inherent bewust en goddelijk, een grote Moedergodin, waardig van verering, studie, emulatie, en veel inspanning (zelfs persoonlijke opoffering) om te beschermen.
– heeft de behoefte om met de natuur te communiceren; om dicht bij, in harmonie met de natuur te leven; om volgens natuurlijke ritmes en cycli te leven.
– waarneemt en communiceert met de geesten van de natuur; heeft een symbiotische relatie met bepaalde plantengeesten gevormd.
*

17. Ingewijd in de duisternis van de geestenwereld
– als gevolg van deze inwijding, in staat is om de geesten van de duisternis waar te nemen (zien en/of voelen), maar kan al dan niet kiezen om allianties met hen te vormen.
– begrijpt de relatie tussen geesten, de duistere kant van magie, menselijke ziekte en lijden.
– initiatie wordt vaak veroorzaakt door trauma; ontvoerd worden in de onderwereld. De genezing van het trauma (zielenherwinning) vormt de sjamanistische initiatie.
*

18. SPIRITUAL WARRIOR
– verdediger van de stam / cultuur van de negatieve invloeden van de geestenwereld. Is gespecialiseerd in het navigeren in de ruimte waar licht en duisternis elkaar ontmoeten.
– iemand die positieve resoluties smeedt over de negatieve impact van het” demonische ” op de menselijke psyche. Helpt bij gevallen van spirituele aanvallen en kwellingen.
– iemand die persoonlijke veiligheid riskeert om licht, Heling, waarheid, wijsheid, spirituele openbaring aan de cultuur te brengen.
*

19. CULTUUR-HELD; Lichtdrager
– brengt uit de geestenwereld precies terug wat de stam/cultuur nodig heeft om de volgende stap te zetten in zijn spirituele en culturele evolutie van bewustzijn.
Promethean archetype. Visionaire vernieuwer, uitvinder, profeet, mythmaker. Een” onthuller ” van verborgen, onderdrukte, vergeten of verboden kennis.
*

20. TRICKSTER, SACRED CLOWN, HOLY FOOL, SHAPE-SHIFTER
– onthuller van het onderbewustzijn, van onderdrukte schaduwen; een katalysator in het genezingsproces (“reveal to heal”). Agent van zelfbewustzijn, onthuller van ego ‘ s blinde vlekken; compenseert ego ‘ s pogingen om de psyche te domineren.
– onthult verborgen waarheden, ongemakkelijke waarheden, ongemakkelijke waarheden, taboewaarheden, destabiliserende waarheden.
– Creatief destructief, destructief Creatief. Hoeder tegen hypocrisie, projectie en dubbele standaarden; test mensen om te zien of ze praktiseren wat ze prediken.
*

21. Bedreven in MYSTERIES van seksualiteit
– ontwaakte (en in sommige gevallen, “opgewekt”) de kundalini ‘serpent power’. In staat om het te activeren, bewust te intensiveren, te circuleren, te projecteren, te manipuleren.
– iemand die met seksuele energie werkt om de ontwikkeling van anderen te genezen, te deblokkeren en te katalyseren.
*

22. FACILITATOR,”Ceremoniemeester”
– priester figuur, die Heilige riten, zegeningen, gebeden, inwijdingsrituelen in de cultuur uitvoert (huwelijken, begrafenissen, enz.).
– iemand die” een cirkel roept ” – inspireert, opent en overziet gemeenschappelijke bijeenkomsten, raden, beraadslagingen, mediaties.
– hoeder van heilige gebruiken. Hoeder van gebeden, gever van gebeden.
*

23. Technicus van ENTHEOGENIC CEREMONY
– iemand die entheogenic ceremony begeleidt/faciliteert.
– iemand die diep geïnitieerd is in een bepaalde entheogene leraar (plant) en/of afstamming. Heeft een sterke alliantie met een bepaald entheogen, en weet ermee ceremonieel te werken in dienst van de heling en spirituele evolutie van anderen.
*

24. Doorkruist de” Wereldboom”; bemiddelt en overbrugt tegenstellingen
– houdt paren van tegenstellingen—boven en onder, licht en duisternis, mannelijk en vrouwelijk—in dynamisch en creatief evenwicht binnen het lichaam, de psyche en de ziel.
– fungeert als bemiddelaar en brug tussen verschillende gebieden van de geestenwereld. Fungeert ook als bemiddelaar en brug tussen de geestenwereld en de materiële wereld.
*

25. ELDER
– iemand die met succes de verschillende beproevingen, verleidingen en veldslagen heeft doorstaan die inherent zijn aan het initiatieproces, en echt in beide werelden kan “lopen en werken”, en als een betrouwbare gids kan fungeren. Iemand die de volgende generatie begeleidt en initieert.
– houdt de verbinding van de cultuur met de heilige geschiedenis, de voorouderlijke wijsheid.
*

2) als bepaalde vrienden in gedachten kwamen tijdens het lezen van dit, gelieve TAG hen.
*

3) als het bijzonder krachtig resoneert, deel dan dit bericht, en word een “knooppunt” in het groeiende netwerk van opkomende bewustzijn van het sjamanistische archetype.
`

door middel van deze persoonlijke Assessment Guide,
`

➢ roep je persoonlijke resonantie op met elk van de 25 facetten. Neem waar hoe ze in je psyche werken.

➢ begin met bepalen welke facetten uw primaire bron van leiding en inspiratie zijn.

➢ ontdek vele manieren waarop de facetten actief zijn in uw huidige leven en verleden.

Reflect denk diep na over uw verleden. Begrijp hoe deze facetten jullie de hele tijd hebben geleid en geïnspireerd, zonder dat jullie je dat noodzakelijkerwijs realiseerden.

Consider overweeg het schaduwaspect van elk facet en hoe dit uw vooruitgang kan uitdagen of belemmeren.

➢ begin te ontdekken welke facetten naar voren willen komen en leid je door naar de volgende fase van je reis.

~~~

het bepalen van je persoonlijke resonantie is een immens waardevolle en krachtige oefening die werkt om je ego en je Spirit te overbruggen; je bewuste “ik ben” en je onderbewuste ziel; het gefragmenteerde zelf van het verleden en het hogere zelf dat je geleidelijk aan wordt.

Download deze gids om uw magische thread te ontdekken.

https://modernsoulscience.lpages.co/the-25-facets-of-the-shamanic-archetype/
~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

waarschuwing: hoogspanning

deze gids is ontworpen om de aanwezigheid van het sjamanistische archetype in je psyche verder aan te roepen en te verduidelijken. Als dit immens krachtige archetype in je activeert, is betrouwbare ondersteuning nodig om het veilig te incarneren—op een manier die gezond is geïntegreerd in je psyche zonder wanen van grootsheid en diverse andere pathologieën te veroorzaken. Dit materiaal moet met de grootst mogelijke nederigheid en voorzichtigheid worden benaderd.

en onthoud:
`
***verwar uw unieke individualiteit niet met een universeel ARCHETYPE***
`
voor bescherming tegen deze gevaarlijke waan, bevestig het volgende: “I am not a shaman, no should I ever referate to myself as such, no should I ever ambire to become “a shaman” as such. Ik voel me echter diep en dringend geroepen om een of andere vorm van initiatie in mijn hogere spirituele natuur te ondergaan, en ik werk hard om bepaalde facetten van het sjamanistische archetype in mijn leven en in mijn ziel te incarneren, mijn pad volgend, en dat is genoeg.”
`
succes, dappere zielen! Ik hoop dat dit nuttig is voor u in uw reis.
`
Yours in fellowship,

Andrew Camargo
Founding Teacher @ the School of Modern Soul Science

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.