Sierra Leone

Kvinner i Sierra Leone var medvirkende til det internasjonale samfunnets innsats for å motvirke Ebola-krisen, og forblir en viktig del av gjenoppbyggingen av landet etter borgerkrigen (1991-2002). Imidlertid lever kvinner under et patriarkalsk samfunn, som i stor grad forblir utelukket fra politikk, eierskap og juridisk autonomi, og står overfor høye nivåer av diskriminering og seksuell vold, inkludert ekteskapelig voldtekt, tidlig ekteskap og kjønnslemlestelse/kutting (FGM/C).

Mange av hindringene kvinner møtte økte i kjølvannet Av Ebola-krisen i 2014-2015, med seksuell vold alene økende med anslagsvis 40% (Humanist Watch Salone). Kvinnegrupper har vært talsmenn på lokalt og regionalt nivå for å øke bevisstheten om og ta opp de spesielle negative konsekvensene krisen hadde på kvinner og jenter.

BASERT PÅ ARBEIDET TIL NGOWG medlemmer og deres partnere, ngowg talsmenn For Sikkerhetsrådet for å overvåke og vurdere situasjonen I Sierra Leone i den siste fravær AV EN FN-oppdrag, den siste som var 2008-2014 FNS Integrerte Fredsbyggingskontor I Sierra Leone (UNIPSIL). UNIPSILS mandat anerkjente kvinners rolle i konfliktforebygging og løsning og inkluderte et kjønnsperspektiv i mandatets gjennomføring, Og Sikkerhetsrådet bør fortsette å argumentere for at slike perspektiver implementeres i innenrikspolitikken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.