Shadow Accounting

selv om en tredjepartsadministrator kan ta på seg funksjonen til å beregne et hedgefonds offisielle Nettoformue (NAV), er det fortsatt investeringsforvalterens ansvar overfor investorer å verifisere porteføljens tall. Derfor har et økende antall midler i løpet av de siste 10 årene vedtatt «skyggeregnskap» — å holde et komplett separat sett med fondsposter med det eneste formål å finne og rette feil-for å øke nøyaktigheten og integriteten til dataene sine.

noen fond utfører skyggeregnskap internt, selv om det kan legge en betydelig byrde på fondets økonomi -, IT-og personalavdelinger. Som et resultat av det, og på grunn av økende regelverk og investorens etterspørsel etter åpenhet, har det å ansette en tredjepart for denne rollen blitt den nye bransjestandarden. Ved å outsource skyggeregnskapsansvaret kan en fondsforvalter også fokusere på viktige kjerneaktiviteter, som porteføljeforvaltning, kapitalinnhenting og strategisk planlegging.

denne» skyggen » av administratorens rapportering gir den viktige uavhengige verifikasjonen som investorene krever. Ultimus tilbyr en komplett pakke med løsninger for skyggeregnskap, inkludert:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.