Secular Institutes

The Order Of Preachers tilbyr lekfolk som føler seg kalt til en radikal måte å leve Evangeliet uten å forlate sin livsstil den friske ideen Om Sekulære Institutter, en Måte Innviet Liv anerkjent Av Kirken i 1947. Medlemmene vier Seg til Herren ved å leve de Evangeliske Rådene om fattigdom, kyskhet og lydighet i en form tilpasset deres livsstil som er fullt involvert i verden, uten å leve sammen, men med en reell følelse av fellesskap.

Biskop L ‘Heureux, En Tidligere Kapellan for den franske Nasjonale Konferansen Av Sekulære Institutter, talte således om kallet:» Livgivende krefter lager ikke støy. Medlemmer Av Sekulære Institutter tilbyr seg selv mens de lever på samme måte som alle andre, uten synlige tegn eller kjennetegn. De deler enkeltstaten med mange andre, men for dem er det som et kall og uten lureri. De bor i alle deler av samfunnet og kan gjøre noen form for arbeid. Ingenting skiller Dem fra andre engasjerte Kristne. Men i deres hjertes hemmelighet, og med støtte fra Andre I Deres Gruppe Av Instituttet og anerkjent Av Kirken, gjør De et komplett offer av seg selv. De forplikter seg til å etterleve Evangeliet til brevet uten å søke noen annen innstilling Enn Det Som Herren har foreslått av omstendigheter og de valgene de har gjort i livet. Det er utrolig nok At Kirken skulle stole på et slikt kall, da en lang tradisjon for innviet liv insisterte på å trekke seg tilbake fra verden. Men at Den Hellige Ånd skulle gjøre av denne verden-preget av egoisme, penger, sult etter makt, urenhet-at han skulle gjøre av denne verden stedet og midlene til et radikalt kall for hellighet, det er dristighet Som Bare Gud kan tillate Seg, Han Som gjør hele skapelsen ny.(Åp 21:5) Denne frekkheten skjer imidlertid under våre øyne i mange av våre samtiders liv, uten noe annet tegn enn broderkjærlighet og glede. Et nytt kall, som er kjent av for få, spesielt av menn, som er kalt til det så mye som kvinner.»

disse legfolk søker å leve fullt ut: sannhet, guds barmhjertighet og fellesskap. Ved sin innvielse, diskret, i en helt normal tilværelse, og ved sin forkynnelse ‘forankret i sin livserfaring’, de også bli vitner Til Evangeliet I En Dominikanske måte.

I dag er det Tre Dominikanske Sekulære Institutter tilknyttet Den Dominikanske Orden:

Dominican Secular Institute Of Orleans

siden stiftelsen under inspirasjon Av Den Hellige Ånd i 1890, medlemmer av Instituttet har søkt å lede et innviet liv midt i verden, etter Kristus I ånden Av St Dominic.
Medlemmer I Frankrike, Polen, Ungarn, Litauen, England, Haiti, Elfenbenskysten, DRC, Vietnam, Canada| https://dominicain-isdo.ch

Oppdrag Av Notre-Dame De Bé

Grunnlagt I 1948. Medlemmene lærer Av Den Salige Jean-Joseph Lataste, Sønn Av Den Hellige Dominikus, å ta imot og dele evangeliets barmhjertighet og håp med alle, særlig dem som samfunnet avviser.
Medlemmer I Frankrike, Sveits, USA | e-post: [email protected]

Dominikanske Sekulære Institutter

Grunnlagt i 1994 Av unionen av Tre Dominikanske Sekulære Institutter: Saint Amand, grunnlagt I 1888-Saint Nom De Jé, grunnlagt I 1889-Sainte Catherine De Sienne, grunnlagt i 1947
Medlemmer I Frankrike, Belgia, Canada | E-post: [email protected]

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.