Ledelse vs Ledelse

Sammendrag

Styring og ledelse er to forskjellige måter å organisere folk på. Lederskap er å sette en ny retning eller visjon for en gruppe som de følger — dvs. en leder er spydspissen for den nye retningen. På den annen side styrer eller styrer ledelsen mennesker / ressurser i en gruppe i henhold til prinsipper eller verdier som allerede er etablert. Lederen bruker en formell, rasjonell metode mens lederen bruker lidenskap og vekker følelser.

Autoritet

Folk følger naturlig og villig ledere på grunn av deres karisma og personlighetstrekk, mens en leder blir adlydt på grunn av den formelle autoriteten som er gitt ham/henne. Som et resultat har folk en tendens til å være mer lojale mot ledere enn ledere.

Rollekonflikter

Ledelse er en av flere fasetter av ledelse. Ofte spiller de samme menneskene forskjellige hatter – både leder og leder – på forskjellige tidspunkter. Selv om det ikke er viktig, hjelper det absolutt en leder hvis han/hun også er en god leder. Omvendt gjør ledere det bra hvis de har en viss grad av ledelsesevner fordi det hjelper dem med å se for seg implementeringen av deres strategiske visjon.

Selvmotiverte grupper trenger kanskje ikke en leder og kan finne ledere dominerende. Alternativt kan små lag finne en naturlig leder dukke opp basert på hans / hennes spesialiserte ferdigheter. Men denne lederen kan være underordnet laglederen i organisasjonshierarkiet, noe som kan føre til konflikter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.