Et Perspektiv På Nevropatologiske Funn I Ofre For Sudden Infant Death Syndrome: Triple-Risk Model

Abstract

Nevropatologiske studier i SIDS ofre støtter konseptet om at de ikke er helt ‘normale’ før døden, men heller har underliggende sårbarheter som setter dem i fare for plutselig død. Dette konseptet danner en nøkkelkobling i en trippelrisikomodell for patogenesen av SIDS foreslått av oss. Ifølge denne modellen skyldes plutselig død i SIDS krysset mellom tre overlappende faktorer: (1) et sårbart spedbarn; (2) en kritisk utviklingsperiode i homeostatisk kontroll og (3) en eksogen stressor(er). Et spedbarn vil bare dø av SIDS hvis han / hun har alle tre faktorene; spedbarnets sårbarhet ligger latent til han / hun går inn i den kritiske perioden og er utsatt for en eksogen stressor. Ifølge denne modellen kan heterogene lidelser gjøre spedbarnet sårbart for plutselig død i den kritiske perioden, som potensielt eksemplifisert ved to tidligere rapporterte lesjoner i SIDS hjerner (arcuate nucleus hypoplasia og subtil hypomyelinisering). Ikke desto mindre utelukker trippelrisikomodellen ikke muligheten for at flertallet av SIDS-dødsfall vil bli forklart av en enkelt felles vei hvor flere stressorer hindrer å produsere plutselig død i den kritiske perioden.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.