ledarskap vs Management

sammanfattning

att hantera och leda är två olika sätt att organisera människor. Ledarskap sätter en ny riktning eller vision för en grupp som de följer — dvs en ledare är spjutspetsen för den nya riktningen. Å andra sidan styr eller styr ledningen människor/resurser i en grupp enligt principer eller värderingar som redan har fastställts. Chefen använder en formell, rationell metod medan ledaren använder passion och väcker känslor.

myndighet

människor följer naturligt och villigt ledare på grund av deras karisma och personlighetsdrag, medan en chef lyds på grund av den formella myndigheten som ligger i honom/henne. Som ett resultat tenderar människor att vara mer lojala mot ledare snarare än Chefer.

rollkonflikter

ledarskap är en av flera aspekter av ledningen. Ofta spelar samma människor olika hattar-både ledare och chef – vid olika tidpunkter. Även om det inte är nödvändigt, hjälper det verkligen en chef om han/hon också är en bra ledare. Omvänt gör ledare bra om de har en viss grad av ledningskompetens eftersom det hjälper dem att föreställa sig genomförandet av sin strategiska vision.

självmotiverade grupper kanske inte behöver en ledare och kan hitta ledare som dominerar. Alternativt kan små team hitta en naturlig ledare som dyker upp baserat på hans/hennes specialkunskaper. Men den här ledaren kan vara underordnad lagledaren i organisationshierarkin, vilket kan leda till konflikter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.