Skyggeregnskab

selvom en tredjepartsadministrator kan påtage sig funktionen til at beregne en hedge-eller institutionel fonds officielle nettoaktivværdi (NAV), forbliver det investeringsforvalterens ansvar over for investorer at verificere porteføljens tal. Derfor har et stigende antal fonde i løbet af de sidste 10 år vedtaget “skyggeregnskab” — at føre et komplet separat sæt fondsregistre med det ene formål at finde og rette fejl — for at forbedre nøjagtigheden og integriteten af deres data.

nogle fonde udfører skyggeregnskab internt, selvom det kan lægge en betydelig byrde på en fonds finansielle, IT-og personaleafdelinger. Som et resultat af det og på grund af stigende regler og investorernes efterspørgsel efter gennemsigtighed er ansættelse af en tredjepart til denne rolle blevet den nye branchenorm. Ved at outsource skyggeregnskabsansvaret kan en fondsforvalter også fokusere på vigtige kerneaktiviteter, såsom porteføljestyring, kapitalindsamling og strategisk planlægning.

denne “skygge” af din administrators rapportering giver den vigtige uafhængige verifikation, som investorer kræver. Ultimus tilbyder en komplet pakke af løsninger til skygge regnskab, herunder:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.