Sierra Leone

kvinder i Sierra Leone var medvirkende til det internationale samfunds bestræbelser på at imødegå Ebola-krisen og er fortsat en vigtig del af genopbygningen af landet efter borgerkrigen (1991-2002). Imidlertid lever kvinder under et patriarkalt samfund, der stort set er udelukket fra politik, jordbesiddelse og juridisk autonomi og står over for høje niveauer af diskrimination og seksuel vold, herunder ægteskabelig voldtægt, tidligt ægteskab og kvindelig kønslemlæstelse/skæring (FGM/C).

mange af de hindringer, som kvinder står over for, steg i kølvandet på Ebola-krisen 2014-2015, hvor seksuel vold alene steg med anslået 40% (Humanistisk ur Salone). Kvindegrupper har på lokalt og regionalt plan talt for at øge bevidstheden om og tackle de særlige negative konsekvenser, krisen havde for kvinder og piger.

baseret på NGOGG-medlemmernes og deres partneres arbejde går NGOG ind for Sikkerhedsrådet for at overvåge og evaluere situationen i Sierra Leone i det nylige fravær af en FN-mission, hvoraf den sidste var FN ‘ s integrerede Fredsopbygningskontor 2008-2014 i Sierra Leone (UNIPSIL). UNIPSILS mandat anerkendte kvinders rolle i konfliktforebyggelse og-løsning og inkluderede et kønsperspektiv i mandatets gennemførelse, og Sikkerhedsrådet bør fortsat gå ind for, at sådanne perspektiver implementeres i indenrigspolitikker.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.