Ledelse vs Ledelse

Resume

styring og ledelse er to forskellige måder at organisere mennesker på. Lederskab sætter en ny retning eller vision for en gruppe, som de følger — dvs.en leder er spydspidsen for den nye retning. På den anden side kontrollerer eller styrer ledelsen mennesker/ressourcer i en gruppe i henhold til principper eller værdier, der allerede er etableret. Lederen bruger en formel, rationel metode, mens lederen bruger lidenskab og vækker følelser.

autoritet

folk følger naturligt og villigt ledere på grund af deres karisma og personlighedstræk, mens en leder adlydes på grund af den formelle autoritet, der er tillagt ham/hende. Som et resultat har folk en tendens til at være mere loyale over for ledere snarere end ledere.

rollekonflikter

ledelse er en af ledelsens mange facetter. Ofte bærer de samme mennesker forskellige hatte – både leder og manager – på forskellige tidspunkter. Selvom det ikke er vigtigt, hjælper det bestemt en manager, hvis han/hun også er en god leder. Omvendt gør ledere det godt, hvis de har en vis grad af ledelsesevner, fordi det hjælper dem med at forestille sig implementeringen af deres strategiske vision.

selvmotiverede grupper har muligvis ikke brug for en leder og kan finde ledere dominerende. Alternativt kan små hold finde en naturlig leder dukke op baseret på hans / hendes specialiserede færdigheder. Men denne leder kan være underordnet teamlederen i organisationshierarkiet, hvilket kan føre til konflikter.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.