Forskelle og ligheder mellem menneskers og dyrs sprogpsykologi Essay

dyr kan og kommunikerer, men mennesker er de eneste arter, der bruger sprog. Hvad er det ved vores art, der gør det muligt for os at erhverve sprog i mange år filosoffer har forsøgt at finde ud af, hvordan mennesker og dyr kommunikerer. De forsøgte også at sammenligne forskellene og lighederne mellem menneskelige sprog og dyreopkaldssystemer. De undersøgte forskellige dyr for eksempel fugle, chimpanser, delfiner og andre, og hvordan børn lærer sprog. Nedenfor vil vi se nogle undersøgelser, som de gjorde, og få en bedre ide om, hvad sprog er, og hvordan folk kan erhverve sprog.

få hjælp til dit Essay

hvis du har brug for hjælp til at skrive dit essay, er vores professionelle essaysskrivningstjeneste her for at hjælpe!

Find ud af mere

undersøgelser viser, at brocas-området deltager i flere andre neorokognitive som spejltegning ans aspekter af musikalsk analyse (Bookheiner 2002; Dronkers et al., 1992; Gruber, 2002; Maess et al., 2001; Patel, 2003; et., 1992 i Grodsinky, Y 2006: 4). Sprogområderne var i stand til at koordinere ord og nogle sekvenser af ord. Sprogområder stammer fra primitiv arbejdshukommelsesenhed involveret i efterligning af komplekse udtryk, der tjente som en skabelon, hvorfra hjerneorganisation for moderne sprog udviklede sig. Sprogbehandling kræver et meget effektivt arbejdshukommelsessystem med hensyn til fonologi, syntaks og betydning. yderligere arbejdshukommelseskredsløb blev efterfølgende rekrutteret i udviklingen af menneskelig kommunikation, der producerede de strukturelle og semantiske kompleksiteter i det moderne sprog (Grodsinky, Y 2006:5).

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.