et perspektiv på neuropatologiske fund hos ofre for Sudden Infant Death Syndrome: Triple-Risk Model

Abstract

neuropatologiske undersøgelser hos SIDS-ofre understøtter konceptet om, at de ikke er helt ‘normale’ før døden, men snarere besidder underliggende sårbarheder, der sætter dem i fare for pludselig død. Dette koncept udgør et nøgleforbindelse i en triple-risikomodel for patogenesen af SIDS foreslået af os. Ifølge denne model skyldes pludselig død i SIDS skæringspunktet mellem tre overlappende faktorer: (1) et sårbart spædbarn; (2) en kritisk udviklingsperiode i homeostatisk kontrol og (3) en eksogen stressor(er). Et spædbarn vil kun dø af SIDS, hvis han/hun besidder alle tre faktorer; spædbarnets sårbarhed ligger latent, indtil han/hun går ind i den kritiske periode og er underlagt en eksogen stressor. Ifølge denne model kan heterogene lidelser gøre spædbarnet sårbart over for pludselig død i den kritiske periode, som potentielt eksemplificeret ved to tidligere rapporterede læsioner i SIDS-hjerner (bueformet kernehypoplasi og subtil hypomyelination). Ikke desto mindre udelukker triple-risk-modellen ikke muligheden for, at størstedelen af SIDS-dødsfald vil blive forklaret ved en enkelt fælles vej, hvorpå flere stressfaktorer påvirker at producere pludselig død i den kritiske periode.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.