vedení vs. Management

shrnutí

řízení a vedení jsou dva různé způsoby organizace lidí. Vedení nastavuje nový směr nebo vizi pro skupinu, kterou sledují-tj. Na druhé straně řízení řídí nebo řídí lidi / zdroje ve skupině podle principů nebo hodnot, které již byly stanoveny. Manažer používá formální, racionální metodu, zatímco vůdce používá vášeň a vyvolává emoce.

autorita

lidé přirozeně a ochotně následují vůdce kvůli jejich charismatu a osobnostním rysům, zatímco manažer je poslouchán kvůli formální autoritě, která mu byla svěřena. Jako výsledek, lidé mají tendenci být loajálnější vůči vůdcům spíše než manažerům.

konflikty rolí

vedení je jednou z několika aspektů řízení. Často stejní lidé hrají na sobě různé klobouky-vůdce i manažera – v různých časových okamžicích. I když to není nezbytné, určitě to pomůže manažerovi, pokud je také dobrým vůdcem. Naopak, lídři si vedou dobře, pokud mají určitý stupeň manažerských dovedností, protože jim to pomáhá představit si realizaci jejich strategické vize.

Self-motivované skupiny nemusí potřebovat vůdce a mohou najít vůdce dominující. Alternativně mohou malé týmy najít přirozeného vůdce na základě jeho specializovaných dovedností. Tento vůdce však může být podřízen manažerovi týmu v organizační hierarchii, což může vést ke konfliktům.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.