stínové účetnictví

přestože správce třetí strany může převzít funkci výpočtu oficiální čisté hodnoty aktiv hedgeového nebo institucionálního fondu (NAV), zůstává odpovědností investičního manažera vůči investorům ověřit čísla portfolia. Proto za posledních 10 let stále více fondů přijalo „stínové účetnictví“ — vedení úplného samostatného souboru záznamů o fondech pouze za účelem nalezení a opravy chyb-za účelem zvýšení přesnosti a integrity jejich údajů.

některé fondy provádějí stínové účetnictví interně, i když to může znamenat významnou zátěž pro finanční, IT a personální oddělení fondu. V důsledku toho a kvůli rostoucím předpisům a poptávce investorů po transparentnosti se najímání třetí strany pro tuto roli stalo novou průmyslovou normou. Outsourcingem stínové účetní odpovědnosti se správce fondu může také zaměřit na důležité základní činnosti, jako je správa portfolia, získávání kapitálu a strategické plánování.

tento „stín“ hlášení vašeho správce nabízí důležité nezávislé ověření, které investoři požadují. Ultimus nabízí kompletní sadu řešení pro stínové účetnictví, včetně:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.