pohled na neuropatologické nálezy u obětí syndromu náhlého úmrtí kojenců: Model trojitého rizika

Abstrakt

neuropatologické studie u obětí SIDS podporují koncept, že nejsou zcela „normální“ před smrtí, ale spíše mají základní zranitelnosti, které je vystavují riziku náhlé smrti. Tento koncept tvoří klíčovou vazbu v modelu trojitého rizika pro patogenezi SIDS, kterou navrhujeme. Podle tohoto modelu je náhlá smrt v SIDS výsledkem průniku tří překrývajících se faktorů: (1) zranitelné dítě; (2) kritické vývojové období v homeostatické kontrole a (3) exogenní stresor(y). Dítě zemře na SIDS pouze tehdy, pokud má všechny tři faktory; zranitelnost dítěte leží latentní, dokud nevstoupí do kritického období a nepodléhá exogennímu stresoru. Podle tohoto modelu mohou heterogenní poruchy způsobit, že dítě bude během kritického období náchylné k náhlé smrti, což je potenciálně ilustrováno dvěma dříve hlášenými lézemi v mozcích SIDS (hypoplázie obloukového jádra a jemná hypomyelinace). Nicméně, model trojitého rizika nevylučuje možnost, že většina úmrtí SIDS bude vysvětlena jedinou společnou cestou, po které více stresorů naráží na náhlou smrt během kritického období.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.