belägringen av Paris 1870-71

Robert Gildea vid universitetet i Oxford

Karine Varley vid universitetet i Strathclyde

Julia Nicholls vid King ’ s College London

belägringen av Paris (1870-71) – Wikipedia

Pariskommunen – Wikipedia

litteraturlista:

Rupert Christiansen, berättelser om det nya Babylon: Paris 1869-1875 (Sinclair-Stevenson, 1994)

Carolyn Eichner, övervinner barrikaderna: Kvinnor i Pariskommunen (Indiana University Press, 2004)

Gay L. Gullickson, oroliga kvinnor i Paris: bilder av kommunen (Cornell University Press, 1996)

Alistair Horne, Paris Fall: belägringen och kommunen 1870-1 (först publicerad 1966; pingvin, 2007)

Michael Howard, Franco-preussiska kriget: Den tyska invasionen av Frankrike 1870-1871 (Routledge, 2001)

John Merriman, massaker: Pariskommunens liv och död 1871 (Yale University Press, 2016)

Julia Nicholls, revolutionär tanke efter Pariskommunen, 1871-1885 (Cambridge University Press, 2019)

David A. Shafer, Pariskommunen (Palgrave, 2005)

Robert Tombs, Pariskommunen 1871 (Longman, 1999)

Robert Tombs, Frankrike 1814-1914 (Routledge, 1996)

Karine Varley, under skuggan av nederlag: kriget 1870-71 i franskt minne (Palgrave, 2008)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.